Akhil Vaidya: Potent drugs to disrupt ion and lipid homeostasis in malaria parasites

Feb 07, 2024 (Wed) | 12:30 PM -1:30 PM
Munzer Auditorium : Stanford, CA

Akhil Vaidya: Potent drugs to disrupt ion and lipid homeostasis in malaria parasites

Department:  Microbiology & Immunology

Contact: Yen Chau | xxxx | yenc@stanford.edu

Presenter(s):

  • Akhil Vaidya Drexel University